Thang Duy

Tên khác:
Wei Tang

Ngày sinh:
7/10/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Quốc

Chiều cao:
172 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử